Xerus ZZP Support - Financiering

Rekening-courantkrediet
Besluit Borgstelling MKB Kredieten
Qredits
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
Risicokapitaal
Durfkapitaal
Leasing
Het Bureau Krediet Registratie (BKR)
5 Tips voor het aanvragen van financiering

Wanneer u uw onderneming start, zullen afnemers de goederen/diensten eerst afnemen en pas daarna betalen. U ontvangt de eerste periode dus nog geen inkomsten. Uw eigen bedrijf heeft daarom geld nodig. Financiering geheel uit eigen vermogen is helaas niet voor veel ZZP’er weggelegd. Een lening afsluiten is dan een oplossing. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw onderneming te financieren.

 

Rekening-courantkrediet

Met een rekening-courantkrediet kunt u bij de bank geld opnemen tot een bepaald afgesproken bedrag, de kredietlimiet. Een bank is bereid een krediet af te sluiten onder bepaalde voorwaarden. De bank vraagt bijvoorbeeld van u een pandrecht op roerende zaken of dat u borg staat met privé middelen.
 

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB)

Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten is een regeling van de overheid om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als u onvoldoende zekerheden heeft voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor u garant staan. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers én voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten. Uw bank kan u alles vertellen over het BBMKB. De bank besluit ook of u in aanmerking komt voor een borgstellingkrediet.
 

Qredits

De overheid heeft middelen ter beschikking gesteld voor ZZP’ers die moeilijk (kleine) kredieten krijgen van banken. Vandaar dat de overheid Qredits heeft bedacht. Startende ondernemers kunnen van de (krediet)bank maximaal een krediet ter hoogte van € 50.000 onder garantstelling van het Rijk krijgen. Deelnemende banken zijn ABN-AMRO, Rabobank, ING en Fortis. Naast het verstrekken van krediet, geldt dat ondernemers ook coaching en advies krijgen.
 

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Als u vanuit een WW- of bijstandsuitkering een bedrijf wilt beginnen, dan kunt u een beroep doen op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ). Deze regeling wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Sociale Dienst.
 

Risicokapitaal

Risicokapitaal, venture-capital of durfkapitaal is kapitaal dat derden in de onderneming steken. Omdat zekerheden ontbreken, neemt de geldverstrekker meer risico dan gewoonlijk. Starters die veel geld moeten lenen, kunnen overwegen om een beroep te doen op zogeheten informal investors (vermogende particulieren) of op particuliere participatie maatschappijen.
 

Durfkapitaal

Durfkapitaal is een fiscale stimuleringsregeling voor geldverstrekkers aan ondernemers. Particulieren die geld lenen aan ondernemers genieten fiscale voordelen. Het is mogelijk dat een financier met een speciaal fonds als intermediair optreedt. Het fonds betrekt het geld van particuliere geldverstrekkers. Die hebben recht op fiscale vrijstellingen. Deze regeling stond vroeger bekend als de ‘Tante Agaath-regeling’. Er geldt vrijstelling in Box III en tot en met 2013 heeft de geldverstrekker recht op een extra heffingskorting.
 

Leasing

Lease kent twee hoofdvormen: financial lease en operational lease. Bij zowel operational lease als financial lease koopt de leasemaatschappij voor u het gewenste bedrijfsmiddel van de leverancier(s). Binnen deze twee vormen zijn vele varianten mogelijk.

 • Financial lease
  Bij financial lease heeft de leasemaatschappij alleen het juridische eigendom. Het economisch eigendom ligt bij de ondernemer. Het bedrijfsmiddel komt dan ook op de balans van de ondernemer te staan.

 • Operational lease
  Bij operational lease heeft de leasemaatschappij zowel het economische als het juridische eigendom. De leasemaatschappij stelt het bedrijfsmiddel beschikbaar aan de ondernemer. Een voorbeeld van Operational en Financial lease is het leasen van een machine of een bedrijfswagen.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR)

Zodra u een lening afsluit wordt u geregistreerd bij het BKR. Deze beheert het Centraal Krediet Informatiesysteem waarin de betalingsverplichtingen vermeld zijn van alle consumenten die in Nederland een krediet hebben of hadden in de afgelopen vijf jaar. Het BKR registreert de volgende gegevens:

 • het geleende bedrag of het bedrag dat u maximaal mag besteden
 • het moment waarop het krediet ontstond
 • de maand waarin volgens afspraak met de deelnemer het krediet volledig moet zijn afgelost
 • de maand waarin het krediet daadwerkelijk is beëindigd
 • de kredietsoort
 • eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van het krediet.

  Bij het BKR is een groot aantal financiële instellingen als deelnemer aangesloten. Alleen deze instellingen kunnen gegevens opvragen. Bij het BKR kan een deelnemer ook informatie over uw leen- en aflosgedrag opvragen. Hierdoor heeft de deelnemer extra informatie om een beslissing over uw kredietaanvraag te nemen.

5 Tips voor het aanvragen van financiering

 • Kijk vooraf goed rond en laat u goed en deskundig informeren.
 • Zorg dat uw ondernemingsplan aan alle voorwaarden voldoet voor een goede financiële onderbouwing van uw aanvraag.  [link naar info pagina ondernemingsplan]
 • Sta stil bij de risico’s. Bent u in staat om tijdig af te lossen? Bent u in staat om tegenslag op te vangen?
 • Banken hebben vaak interessante aanbiedingen en informatie voor startende ZZP’ers.
 • Geef niet te snel op. Er zijn veel mogelijkheden voor financiering.

Ik wil advies van Xerus welke financieringsvorm het best bij mij past. Neem hierover direct contact met ons op!


naar boven