Nieuwsbrief mei 2017

 

Voor zomerreces meer duidelijkheid over handhaving Wet DBA

VOOR ZOMERRECES MEER DUIDELIJKHEID OVER HANDHAVING WET DBA

Vanwege de grote onrust en onzekerheid over de Wet DBA krijgen zzp'ers en opdrachtgevers langer de tijd om zich aan te passen aan deze wet. De handhaving is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Of deze opschorting nog wordt verlengd, daarover volgt nog vóór 7 juli 2017 meer duidelijkheid.

 

Handhaving opgeschort

Tot in ieder geval 1 januari 2018 zal de Belastingdienst geen naheffing, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp'er en opdrachtgever. Dit is alleen anders ingeval van kwaadwillendheid. Dan heeft men met opzet een situatie van schijnzelfstandigheid gecreëerd, terwijl er gewoon een dienstbetrekking is. In die situatie zal de Belastingdienst wel handhaven.

 

Onderzoek arbeidswetgeving

Reden voor de opschorting van de handhaving door de Belastingdienst is onder andere een onderzoek naar hoe de begrippen 'gezagsverhouding' en 'vrije vervanging' concreter en meer in lijn met het huidige maatschappelijke beeld van arbeidsverhoudingen kunnen worden ingevuld. Dat onderzoek is nu bijna afgerond.

 

Meer duidelijkheid

Nu de resultaten van dit onderzoek niet al te lang meer op zich laten wachten, wil staatssecretaris Wiebes van Financiën nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer meer duidelijkheid geven over het verdere traject. Dan zal ook blijken of de handhaving nog verder wordt opgeschort dan 1 januari 2018. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen.

Bron: SRA

7 tips om je te beschermen tegen ransomware

7 TIPS OM JE TE BESCHERMEN TEGEN WANNACRY

Met de recente grote WannaCry cyberaanval werd goed duidelijk dat de risico’s die je loopt als je verbonden bent met het internet steeds groter worden. In het geval van de WannaCry aanval ging het om een bug in Windows waarvoor je een update moest downloaden van Microsoft. Veel bedrijven en particulieren hebben dit niet gedaan met alle gevolgen van dien.

 1. Update
  Zoals gezegd had Microsoft al een tijd geleden een update uitgebracht om een lek te dichten waarop WannaCry binnen dringt. Zorg er dus altijd voor dat je updates gelijk installeert.
   
 2. Klik niet op onduidelijke links/mailtjes
  Ransomware en andere schadelijke software zit vaak verpakt in email, omdat dit de makkelijkste manier is om binnen te dringen op je computer. Als je een email krijgt die je niet kent/vertrouwd klik er dan niet op.
   
 3. Zorg voor antivirussoftware
  De meeste antivirussoftware van tegenwoordig scannen ook op malware en geven alarm bij dubieuze mailtjes. Investeren in antivirussoftware is dus zeker geen overbodige luxe.
   
 4. Maak backups
  Zorg er altijd voor dat je minstens 1 backup maakt van belangrijke bestanden. Handig is om bijvoorbeeld bestanden die je op je computer hebt, ook te backupen naar een clouddienst.
   
 5. Probeer te repareren
  Als je computer besmet is kan het soms helpen om de computer opnieuw op te starten in veilige modus. Als dat lukt kun je met antivirussoftware alsnog je computer schoon maken.
   
 6. Betaal niet
  Door te betalen houden we het met z’n allen deze criminelen in stand. Het is beter om niet met ze in zee te gaan.
   
 7. Zorg voor een computer die up to date is
  De recente cyberaanval vond plaats op oudere Windows computers. Dat is ook niet zo gek, want daarvan zijn er wereldwijd mogelijk miljarden. Blijf niet hangen op oude besturingssystemen, investeren in een computer met de nieuwste OS loont. Op die manier heb je in ieder geval een stuk minder last van de risico’s. 

Zakelijke rekening

Ga je, als ondernemer, na 1 januari 2018 trouwen?

Het huwelijksvermogensrecht gaat veranderen. Door een wetswijziging trouw je straks niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen. De wijziging treedt per 1 januari 2018 in werking en geldt voor huwelijken die gesloten worden na die datum. Wat gaat er veranderen en wat betekent dit voor ondernemers?

 

De gemeenschap van goederen omvat, zoals de naam doet vermoeden, alle goederen en schulden die echtgenoten voor het huwelijk gezamenlijk al hadden en alle goederen en schulden die de echtgenoten vanaf de aanvang van het huwelijk tot aan de ontbinding verkrijgen of maken, met uitzondering van hetgeen ontvangen is in het kader van een erfenis of schenking.

 

Nu: uitsluitingsclausule

Op dit moment is dit alleen het geval indien een uitsluitingsclausule is opgenomen in het testament of bij de schenking, waarbij de erflater of de schenker bepaalt dat een erfenis of schenking buiten de gemeenschap van goederen valt.

 

Straks: insluitingsclausule

Onder de nieuwe wetgeving zal een insluitingsclausule of gemeenschapsclausule gebruikt kunnen worden. Deze clausule zorgt ervoor dat de gift of erfenis juist wel in de gemeenschap valt, indien de schenker of erflater dat wenst.

Vanaf 1 januari 2018 moet er dus met een insluitingsclausule worden geregeld dat een gift of erfenis juist in de gemeenschap valt.

 

Ondernemingsvermogen

Voorhuwelijks ondernemingsvermogen valt niet in de gemeenschap. Wel geldt dat een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid voldaan dient te worden aan de gemeenschap, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van de echtgenoten komt of is gekomen. Volgens de parlementaire geschiedenis kan dit vergoedingsrecht worden vastgesteld aan de hand van de toegenomen waarde van het privévermogen. Dit vereist een nauwkeurige administratie van het privévermogen van echtgenoten. Het is daarom verstandig om de waarde van de voorhuwelijkse onderneming goed vast te stellen en hierbij op te nemen op basis van welke grondslag dit is gebeurd. Aan het einde van het huwelijk zal dit wederom moeten gebeuren.

Tip: Leg het vermogen van de onderneming en het privévermogen voor het huwelijk nauwkeurig vast.

 

Totaalwinst van de onderneming

Wil je als ondernemer een huwelijk aangaan, dan is het verstandig dat de gerealiseerde totaalwinst van de onderneming wordt vaststelt op het moment van het aanvangen van de gemeenschap.

Let op! Het is voor ondernemers en in het bijzonder voor een ondernemer met een eenmanszaak van groot belang dat alle afspraken en de vermogenssituatie in huwelijksvoorwaarden worden overeengekomen.

 

Gevolgen voor schulden

De nieuwe wetgeving leidt tot slot tot een beperking van de positie van schuldeisers. Zo kunnen de goederen van een echtgenoot niet worden uitgewonnen indien hij goederen uit de gemeenschap aanwijst, die voldoende verhaal bieden om gemeenschapsschulden mee te voldoen. Daarnaast geldt dat de verhaalsmogelijkheden voor privéschuldeisers op de gemeenschap worden beperkt. Verder geldt er een beperkte draagplichtregeling in de situatie dat er meer schulden dan baten zijn bij de ontbinding van de gemeenschap. Wanneer de goederen van de gemeenschap niet toereikend zijn, worden deze in beginsel gedragen door beide echtgenoten voor een gelijk deel. Ten slotte gelden er geen strengere bewijsregels meer voor het bewijzen van privéeigendom door de echtgenoot van een failliet.

Heb je vragen over het nieuwe huwelijksvermogensrecht of ben je van plan om na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje te stappen? Laat je dan tijdig adviseren en informeren wat dit voor jou betekent.

Bron: SRA

 

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID

Als ondernemer doe je er alles aan om goed werk te leveren, maar er kan altijd wat misgaan. Een kleine fout in een berekening, iemand die gewond raakt door jouw product of iemand die ziek wordt van het eten wat jij in je lunchroom serveert.

Jij bent aansprakelijk voor de schade die jij, je medewerkers, jouw producten of je werkzaamheden toebrengen aan anderen, andermans spullen of het milieu.

 

Hoe duur is een schadeclaim?

De hoogte van schadeclaims is vooraf moeilijk in te schatten. Maar klanten claimen steeds vaker, voor hogere bedragen, en dat rechter wijst vaker toe. Reken daarbij ook de wettelijke rente en de kosten van een juridisch proces. De meeste ondernemers kunnen dit risico niet of nauwelijks zelf dragen en sluiten een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. Welk type verzekering je nodig hebt, hangt af van je onderneming en je werkzaamheden.

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 Hiermee dek je de volgende risico's af: 

Product- en dienstaansprakelijkheid
Produceer je zelf je producten of koop je een product binnen de EU in en verkoop je dit onder je eigen label, dan ben jij aansprakelijk als je product een gebrek heeft.

Heb je een product binnen de EU gekocht en doorverkocht zonder er je eigen label aan te hangen? Dan is de oorspronkelijke producent aansprakelijk voor een gebrek. De aansprakelijkheidsverzekering helpt dan om de schade op jouw EU-leverancier te verhalen. Let op: als je spullen importeert van buiten de EU, word je altijd gezien als producent en ben je productaansprakelijk.

Je kunt echter ook aansprakelijk worden gesteld als een klant het product verkeerd gebruikt, bijvoorbeeld doordat jij een fout maakte in de vertaling van een gebruiksaanwijzing. Of wanneer je als klusjesman of aannemer waterschade bij je opdrachtgever veroorzaakt, omdat je de dakkapel niet goed plaatste. 

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Heb jij een adviserend beroep, zoals architect, ingenieur of accountant? Fouten - hoe klein ook - kunnen soms grote schade veroorzaken. Denk aan nalatigheden, vergissingen, verzuimen en onachtzaamheden tijdens je werk in de intellectuele dienstverlening. Bijvoorbeeld als je als accountant een verkeerd advies geeft, waardoor je klant te veel belasting betaalt. 

Waar het hier vaak om gaat, is dat een opdrachtgever van jou verwacht dat jij met jouw vakkennis en ervaring niet zo'n denkfout zult maken. En jou - als dit tóch gebeurt - voor zijn vermogens- of adviesschade aansprakelijk stelt.

 

CAR-verzekering (Construction All Risk)

Met een CAR-verzekering verzeker je bouwwerken, constructies, onderdelen, hulpwerken en alle materialen, die op de bouwplaats aanwezig zijn voor de bouw, tegen materiële schade, verlies, diefstal of vernietiging door bijvoorbeeld brand.

 

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Vervoer je spullen voor anderen? Met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering ben je tijdens het vervoer verzekerd voor schade aan of verlies van spullen die je voor derden vervoert. 

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders van vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerde beslissingen die zij nemen. Om te voorkomen dat hun privévermogen gevaar loopt, sluiten zij meestal een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af. 

Handboek ondernemen

Handboek ondernemen

Naast het Handboek Loonheffingen publiceert de Belastingdienst ook het Handboek Ondernemen, speciaal voor startende en kleine ondernemers.

In het Handboek vindt u informatie voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. U krijgt antwoord op vragen die elke ondernemer heeft. Bijvoorbeeld: met welke belastingen krijgt de ondernemer te maken, wat te doen als er personeel in dienst komt en welke eisen stelt de fiscue aan de administratie?

Het Handboek Ondernemen is nu te downloaden.

 

Voorwaarde om de app te gebruiken, is dat je staat ingeschreven in het Handelsregister. KvK Connect bevat drie onderdelen:

 • Mijn etalage, waarmee je jezelf professioneel kan presenteren, je kan netwerken en relaties kan onderhouden.;
 • Mijn nieuws, met op jouw profiel gerichte informatie, zoals nieuws, webinars, evenementen en veranderende wet- en regelgeving.
 • Berichten: met deze berichtendienst kun je eenvoudig contact met elkaar zoeken. Dat kan een-op-een, maar ook in een groep, bijvoorbeeld om informatie over het ondernemerschap of opdrachten met elkaar te delen.

Als er op termijn voldoende deelnemers zijn, gaat de KvK ook benchmarks leveren. Hierdoor kan een zzp’er straks bijvoorbeeld zijn (uur)tarief, inkomen en gemiddeld aantal opdrachtgevers vergelijken met andere zzp’ers in zijn vakgebied.