Nieuwsbrief juli 2017

Bedrag onder de honderd euro? Reik eenvoudige factuur uit

Bedrag onder €100? Schrijf een eenvoudige factuur uit

Alle facturen die u uitreikt, moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Voldoet uw factuur niet, dan riskeert u een boete van maximaal € 5.278 (per gebrek per factuur!). Reikt u facturen uit met een vergoeding niet hoger dan € 100 (inclusief btw), dan gelden minder eisen en kunt u een eenvoudige factuur uitreiken.

 

Tip: Als uw afnemer een particulier is, bestaat er in beginsel geen plicht om facturen uit te reiken. U hoeft dan ook niet aan de factuureisen te voldoen.

 

Eisen eenvoudige factuur

Een eenvoudige factuur is mogelijk voor factuurbedragen (inclusief btw) tot en met € 100. De factuur moet dan in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • factuurdatum;
 • NAW-gegevens leverancier;
 • welke goederen of diensten zijn geleverd;
 • het te betalen btw-bedrag of de gegevens aan de hand waarvan dit btw-bedrag kan worden berekend.

Let op! Bij leveringen en diensten naar en in het buitenland kunt u over het algemeen geen eenvoudige factuur uitreiken. U zult dan een volledige factuur moeten uitreiken. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

 

Ook bij wijziging van een oorspronkelijke factuur, kunt u een eenvoudige factuur uitreiken. In dat geval mag het factuurbedrag ook hoger dan € 100 (inclusief btw) zijn. Naast de gegevens van de eenvoudige factuur moet u dan wel verwijzen naar de oorspronkelijke factuur.

10 geboden voor een goede zzp-administratie

10 geboden voor een goede zzp-administratie

Een goede administratie biedt inzicht in de omzet, kosten en winst. Bovendien vormt de administratie de basis voor de btw-aangifte en de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast kan de inspecteur van de Belastingdienst aan de hand van de administratie het financiële wel en wee van jouw onderneming controleren. Reden dus om je administratie op order te houden.

 

Wij zetten de 10 geboden van een goede administratie voor je op een rij:

 1. (Rust en) regelmaat
 2. Directe urenregistratie
 3. Tijdig btw- en IB-aangifte
 4. Op één centrale plaats (digitaal of op papier)
 5. Boekhoudprogramma bij veel facturen (backup cloud)
 6. Kasboek voor inkomsten en uitgaven
 7. Documenten en bonnetjes scannen
 8. Signalering van verlopen facturen
 9. Kalenderjaren afzonderlijk bewaren
 10. Overzicht over de administratie

 

Uitbreiding briefgeheim naar Whatsapp en e-mail

Eerste Kamer neemt voorstel uitbreiding briefgeheim aan

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met de uitbreiding van het in de Grondwet verankerde briefgeheim. Daarmee wordt het recht uitgebreid naar moderne vormen van communicatie, zoals WhatsApp en e-mail. Het voorstel is nog niet aangenomen; er geldt een verdere procedure.

 

Door de instemming van de Eerste Kamer in combinatie met de eerdere instemming van de Tweede Kamer is de eerste lezing van de wet voltooid. Omdat het gaat om een Grondwetswijziging, moet het voorstel nog een keer door een nieuwe Tweede Kamer en nogmaals door de Eerste Kamer worden goedgekeurd met een twee derde meerderheid. Daarom zal het nog een tijd duren voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt.

Door de wijziging geldt het briefgeheim niet alleen voor brieven en communicatie via de telefoon of telegraaf. In de nieuwe versie van de wet staat de tekst: "Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim." Daardoor is de bewoording niet meer afhankelijk van een specifieke techniek.

 

Wat mag je zonder problemen meenemen van vakantie?

 

WAt mag je zonder problemen meenemen van vakantie?

De vakantietijd is weer van start gegaan en dus is het van belang te weten wat je zonder problemen en btw-vrij mag meenemen. Daarbij maakt het nogal wat verschil of je binnen of buiten de EU reist.

 

Sigaretten

Reis je binnen de EU? Dan mag je maar liefst vier sloffen sigaretten meenemen naar je vakantiebestemming of mee terug naar Nederland. Reis je buiten de EU, dan is dit er slechts één. Je kunt ook altijd kiezen voor een bepaalde combinatie van verschillende rookwaar, zoals sigaretten, tabak of sigaren.

 

Drank

Binnen de EU zijn de maxima ook nu opvallend hoger. Je mag bijvoorbeeld 90 liter wijn meenemen over de grens en 10 liter sterke drank van meer dan 22% alcohol. Reis je van buiten de EU naar Nederland, dan is de hoeveelheid beperkt tot één liter sterke drank (>22%) en 4 liter wijn.

 

Nep merken

Iedereen kent wel de 'echte' Adidas of Nike shirtjes die voor een tientje in Turkije te koop zijn in de populaire badplaatsen. Je mag deze nepartikelen wel meenemen, maar alleen voor eigen gebruik. Teveel is dus niet toegestaan, want dan wordt verondersteld dat je erin handelt. Wat precies teveel is, is niet omschreven.

Tip: Bewaar alle aankoopbonnen zodat je altijd de herkomst en het aankoopbedrag kunt bewijzen.

 

Buiten de EU gereisd?

Je mag voor maximaal €430 per persoon belastingvrij aan spullen meenemen als je van buiten de EU komt. Een bepaalde hoeveelheid van sommige goederen zijn belastingvrij. Neem je meer mee, ben je verplicht aangifte te doen bij de Douane. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de exacte richtlijnen. Binnen de EU gelden geen beperkingen.

Let op! Neem je bijvoorbeeld een nieuwe dure camera mee op vakantie, neem dan de aankoopfactuur mee in je bagage zodat je kunt bewijzen dat je deze binnen de EU hebt gekocht.

Tip: Download de app. Wil je precies weten hoeveel je mee mag nemen op vakantie, download dan de Douane reizen app. Zo kom je bij terugkeer in Nederland niet voor vervelende verrassingen te staan in de vorm van in beslagname van goederen of bijbetalen.

 

Belangrijk: bouw een financiële buffer op

 

Belangrijk: bouw een Financiële buffer op

Iedere zzp’er zou eigenlijk een financiële reserve moeten hebben voor als het even tegenzit. Hoe zorg je voor een goed vangnet? 7 tips voor het regelen van je financiële reservepotje.

Je kunt onverwacht in zwaar weer komen. Opdrachten blijven uit, door ziekte kun je niet werken of klanten betalen niet of te laat. Zorg dat je een geldbedrag achter de hand hebt voor zo’n situatie. Dan kun je je vaste lasten én de belasting gewoon blijven betalen.

Hoeveel een financiële buffer moet zijn, hangt af van je situatie. De basisregel is dat je reserve groot genoeg moet zijn om het wegvallen van je grootste opdrachtgever op te kunnen vangen.

 

1. Zet geld op een spaarrekening

Sparen is een veilige manier om je geld weg te zetten. Bovendien weet je zeker dat je er altijd over kunt beschikken wanneer dat nodig is. Met sparen zal je reservepotje echter niet veel meer groeien dan het bedrag dat je zelf op de rekening stort, omdat de rente nu erg laag is.

 

2. Ga je geld beleggen

Beleggen kan al vanaf € 50,- per maand. Niet iedereen vindt beleggen een prettige manier om zijn geld weg te zetten, omdat het vaak risico’s met zich meebrengt. Met deze online test kun je kijken of beleggen iets voor jou is.

 

3. Betaal schulden af

De rente die je betaalt voor schulden is nog altijd hoger dan de rente die je ontvangt op je spaargeld. Onder schulden valt bijvoorbeeld de hypotheek. Als je vervroegd aflost op je hypotheek, gaan je maandelijkse kosten omlaag omdat je over een kleiner bedrag rente betaalt. Daarnaast krijg je mogelijk, als je in een lagere risicoklasse valt, ook een lager rentetarief. Mooi meegenomen. Je verkleint bovendien het risico dat je jouw huis bij tegenslagen moet verkopen omdat je het niet meer kunt betalen.

 

4. Sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering heb je een financieel vangnet voor wanneer je onverwacht ziek wordt of een ongeval krijgt, en daardoor niet kunt werken. Je ontvangt dan van je verzekeraar een maandelijkse uitkering. Daarvoor betaalt je maandelijks een vaste premie.

 

5. Stap in een Broodfonds

Een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is deelname aan een Broodfonds. Dit is een groep van 20 tot 50 ondernemers. Zij storten elk maandelijks een relatief laag bedrag op een speciale broodfondsrekening. Een broodfonds is meestal gericht op een woonplaats of beroepsgroep, waardoor iedereen elkaar kent. Mocht een van de ondernemers ziek worden, dan krijgt hij financiële steun uit de geldpot.

 

6. Doe een beroep op het Bbz

Verkeer je tijdelijk in zwaar weer met je bedrijf? Dan kun je in jouw gemeente een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Met het Bbz kun je in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Er geldt wel een aantal voorwaarden voor. Kijk op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie.

 

7. Vraag een financieel planner

Een financieel planner helpt om je financiën in kaart te brengen en geeft advies over hoe je jouw financiële reservepotje kunt laten groeien. Een financieel plan geeft je zekerheid en je krijgt tips waar je zelf wellicht nooit aan gedacht had. Investeer in advies van een financieel planner: het betaalt zich vrijwel altijd terug.

   
ZZP'er steeds beter verzekerd tegen aansprakelijkheden

ZZP'er steeds beter verzekerd tegen aansprakelijkheden

69 procent van de zzp’ers heeft zijn aansprakelijkheid verzekerd. Een groot deel van deze groep beschikt zelfs over zowel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 744 zzp’ers.


Kosten weerhouden zzp’er van afsluiten verzekering    

Een aansprakelijkheidsverzekering die privé is afgesloten dekt geen zakelijke risico’s. Maar niet iedereen is zich hiervan bewust. De voornaamste reden voor zzp’ers om zich niet te verzekeren tegen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheden zijn echter de kosten. Ook geven veel respondenten aan het risico om aansprakelijk gesteld te worden op een andere manier te hebben gedekt.

 

Zzp’er met BAV veelal werkzaam in ICT

Zzp’ers met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) zijn in de meeste gevallen werkzaam in de sectoren bouw en installatie (78%), medisch en zorg (70%) en zakelijke dienstverlening (55%).

Zzp’ers die beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn veelal werkzaam in de sectoren ICT en internet (83%), techniek (75%) en zakelijke dienstverlening (71%).

 

Wilt u een bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Wij wijzen u graag in de goede weg.